Doelstelling

De organisatie van het New Orleans Jazzfestival Oisterwijk is in handen van Stichting New Orleans Jazz Oisterwijk.

De visie van de Stichting New Orleans Jazz Oisterwijk is gestoeld op
2 pijlers:

Het bevorderen van de levendigheid van en de gezelligheid op het Lindeplein te Oisterwijk.

Het bevorderen van de publieke interesse voor de New Orleans jazz en de instandhouding daarvan.